Vertical-limits.pl - Szkoła wspinania

Prace wysokościowe

Maj 21st, 2010

Szanowni Państwo!

Poza działalnością szkoleniową nasza kadra specjalizuje się również w wykonywaniu prac na wysokościach przy zastosowaniu technik alpinistycznych. Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Wykonanie prac metodą alpinistyczną nie wymaga ustawiania rusztowań, korzystania z podnośników lub dźwigów. W znacznym stopniu ogranicza to koszty wykonywania prac oraz umożliwia prowadzenie robót w miejscach trudno dostępnych lub takich, w których nie ma możliwości zabezpieczenia odpowiednio dużego obszaru wokół miejsca prowadzenia robót. Prace wykonywane z zastosowaniem w/w technik mogą być prowadzone na obiektach o dowolnej wysokości. Przygotowanie miejsca robót odbywa się bardzo szybko w związku z czym można prowadzić prace interwencyjne, wymagające natychmiastowej reakcji np. w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy pracując dla wielu firm, między innymi dla koncernów przemysłowych, developerów, zakładów produkcyjnych, spółdzielni mieszkaniowych itp., pozwala nam na wykonywanie powierzonych prac na najwyższym poziomie z dołożeniem wszelkich starań zwłaszcza w trosce o bezpieczeństwo podczas ich wykonania osób trzecich.

Zatrudnieni przez nas pracownicy posiadają pozytywnie ukończony, poświadczony świadectwem kurs technik alpinistycznych, przewidziane przepisami kodeksu pracy szkolenie BHP, jak również aktualne badania wysokościowe oraz wykupione ubezpieczenia NW i OC. Nasz zespół posiada duże doświadczenie i praktykę, dlatego wykonując każdą pracę na wysokościach potrafimy znaleźć szybkie i skuteczne rozwiązanie pojawiających się problemów technicznych.

Jesteśmy do dyspozycji przez 7 dni w tygodniu, dlatego dajemy gwarancję szybkiej reakcji na zgłoszenie.

Zapraszamy do współpracy i ze swej strony deklarujemy gotowość jej podjęcia

Oferujemy Państwu nasze usługi w następującym zakresie:

Malowanie antykorozyjne i dekoracyjne:
dachów
elewacji
kominów
mostów
słupów energetycznych
silosów

Nietypowe transporty przy użyciu technik alpinistycznych

Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom:
siatki
kolce

Reklamy wielkoformatowe:
projektowanie
wykonywanie
montaż
konserwacja

Wykonawstwo instalacji odgromowych
budynki biurowe, mieszkalne
obiekty przemysłowe

Montaż konstrukcji stalowych
estakady
wieże nadawcze
wieże oświetleniowe

Projektowanie i montaż oświetlenia przeszkodowego:
kominy
obiekty przemysłowe
wieże

Prace porządkowe na wysokościach

Wycinka i pielęgnacja drzew

Pogotowie alpinistyczne

Usługi na żądanie

Renowacje:
wież kościelnych
elewacji kamienic i budynków

Kompleksowe remonty i rozbiórki:
kominów przemysłowych (stalowych, ceglanych, betonowych)
hal
mostów

Kompleksowe montaże i remonty dachów:
naprawy uszkodzeń poszycia dachowego
membrany epdm, papy termozgrzewalne
montaż i renowacja świetlików dachowych

Ekspertyzy techniczne, stanu rzeczywistego, dokumentacje techniczne:
kominów
budynków
tam
mostów

Montaż urządzeń nadawczych:
radiowych
sieci GSM
internetowych

Montaż konserwacja i obsługa sieci Billboardów

Odśnieżanie i strącanie sopli z budynków